1. Hướng dẫn lắp đặt

STT Nội dung Tải xuống
1  Hướng dẫn lắp đặt khóa vân tay ADEL 4920 icon-download
2  Hướng dẫn lắp đặt khóa vân tay ADEL E7F4 icon-download
3  Hướng dẫn lắp đặt khóa vân tay ADEL 8908 icon-download
4 Hướng dẫn lắp đặt khóa vân tay ADEL 3398, ADEL 788, ADEL 3798 icon-download

2. Hướng dẫn sử dụng

STT Nội dung Tải xuống
1 Phần mềm chấm công ZK 5.0 icon-download
2 Font phần mềm chấm công icon-download
3 Font phần mềm chấm công (dành cho Windows 8 và 10) icon-download
4 Phần mềm khóa khách sạn ADEL icon-download
5 Phần mềm chấm công Mytime icon-download
6 UltraViewer_5.1 icon-download
7 Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay ADEL 4920 (4in1) bản Tiếng Anh icon-download
8 Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay ADEL 4920 (3in1) bản Tiếng Anh icon-download
9 Hướng dẫn sử dụng khóa mật mã ADEL 3798 bản Tiếng Anh icon-download
10 Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay ADEL US3-8908 bản Tiếng Anh icon-download
11 Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay ADEL US3-6 bản Tiếng Anh icon-download
12 Hướng dẫn sử dụng khóa thẻ, mật mã ADEL 1006 bản Tiếng Anh icon-download
13 Hướng dẫn sử dụng khóa thẻ, mật mã ADEL 5600 (12 ký tự) icon-download
14 Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay ADEL E7F4 bản Tiếng Anh icon-download
15 Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay ADEL DIY-3398 bản Tiếng Anh icon-download
16 Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay ADEL 788 bản Tiếng Anh icon-download
17 Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay ADEL 8908 bản Tiếng Anh icon-download
18 Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay ADEL 5500 (4in1) bản Tiếng Anh icon-download
19 Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay ADEL 5500E (3in1) bản Tiếng Anh icon-download
20 Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay Dessmann K5 (bản Tiếng Anh) icon-download
21 Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay Dessmann S510 (bản Tiếng Anh) icon-download
22 Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay Dessmann S710 Seri (bản Tiếng Anh) icon-download
23 Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay Dessmann G800FP, G800FPC, G810 (bản Tiếng Anh) icon-download
24 Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay Dessmann C800 (bản Tiếng Anh) icon-download
25 Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay Dessmann C510 (bản Tiếng Anh) icon-download
Call Now Button
Chat With Me on Zalo