Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán

10:11 - 15/07/2023

Thế Giới Vân Tay sử dụng các hình thức thanh toán sau:

- Thanh toán bằng tiền mặt.

- Thanh toán bằng chuyển khoản.