Fix SF200

Fix treo SF200.
11:19 - 01/08/2023

fix-sf200.docx

Tool Cập nhật

Tool Fix lỗi.  
11:16 - 01/08/2023

tool-cap-nhat.docx

Phần mềm chấm công Mytime

Link tải phần mềm: https://www.mediafire.com/folder/d52t0lxmmjusf/Phan_mem_Mytime
17:02 - 14/07/2023

phan-mem-cham-cong-mytime.doc

Font phần mềm chấm công (dành cho Windows 8 và 10)

Link tải: https://www.mediafire.com/file/p8ho8671gmvpngx/vknt.fon/file
17:00 - 14/07/2023

font-phan-mem-cham-cong-danh-cho-windows-8-va-10.doc

Font phần mềm chấm công

Font phần mềm chấm công. Link tải https://www.mediafire.com/file/p8ho8671gmvpngx/vknt.fon/file
16:58 - 14/07/2023

font-phan-mem-cham-cong.doc

Phần mềm chấm công ZK 5.0

Vui lòng nhấn vào link để tải  về. https://www.mediafire.com/file/3qall6447rzbeen/ZKSoftware+5.0VN-V4.8.7+153.rar/file
14:50 - 12/07/2023

phan-mem-cham-cong-zk-5-0.doc